Υπηρεσίες

Η Votaniche προσφέρει τις υπηρεσίες της δίνοντας λύσεις στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται σε μία B2B βάση.

Εταιρείες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο χωρίς να διαθέσουν δικούς τους πόρους μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πρωτότυπα φυσικά προϊόντα που έχει αναπτύξει η Votaniche και προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ακόμα να της αναθέσουν να αναπτύξει για λογαριασμό τους τα προϊόντα που επιθυμούν.

 

Ανάπτυξη προϊόντων

Ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη θεραπευτικά κενά της διεθνούς αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτομία, ώστε τα προϊόντα της να είναι ανταγωνιστικά και να αποδίδουν προστιθέμενη αξία τόσο στον τελικό χρήστη όσο και στους ενδιάμεσους συνεργάτες.

 

Επί τούτου αναθέσεις

Αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων, όπως η ανάπτυξη προϊόντος με αυστηρές προδιαγραφές, που τίθενται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία.