Όροι Χρήσης - Πολιτική Προστασίας

Όροι Χρήσης

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας www.votaniche.com έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν κυριότητα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “VOTANICHE A.E.” που εδρεύει στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 52 με ΑΦΜ 801138873 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφ’ εξής η «VOTANICHE Α.Ε.» η  «Εταιρεία» μας)

1. Αποδοχή

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη συμφωνία με την εταιρία VOTANICHE A.E. για την χρήση της ιστοσελίδας δεν ισχύει και δεν έχει καμία εφαρμογή.

2. Ιατρικές Πληροφορίες / Ασθένειες

Πληροφορίες που θα βρείτε για προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο σας παρέχονται από την VOTANICHE A.E. και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Πολλά από τα προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. ΑΝ ΠΑΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΣΗΜΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Πρέπει πάντα να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με το φάρμακο που σας έχει συνταγογραφηθεί (συμπεριλαμβανομένων των ευεργετικών ιατρικών χρήσεων και των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών) συζητώντας σχετικά με την κατάλληλη χρήση του φαρμάκου με τον ιατρό που σας το συνταγογράφησε. Η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας πληροφόρηση και επικοινωνία του ευρύ κοινού με τις φαρμακευτικές εταιρείες για συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, με την εξαίρεση των πληροφοριών που περιέχονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ). Η VOTANICHE A.E. ωστόσο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις στους επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της φαρμακευτικής αγοράς και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

3. Χρήση περιεχομένου

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο αλλά μπορείτε να διαβάσετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο») μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή να κάνετε χρήση του Περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας VOTANICHE A.E. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε download. Πρέπει να θεωρήσετε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της VOTANICHE A.E.., παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού τόπου. Η VOTANICHE A.E. δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας δεν θα αποτελέσει παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την VOTANICHE A.E. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας της VOTANICHE A.E. ή άλλου τρίτου.

4. Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα (Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας.

Όλες οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της VOTANICHE A.E. Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα (βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της VOTANICHE A.E.ή / και τρίτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ των οποίων δικαιούχος είναι η VOTANICHE A.E. ή τρίτος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται σε εσάς.

5. Αποποίηση ευθύνης

Παρά το γεγονός ότι η VOTANICHE A.E. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς και εγκαιροποιημένες πληροφορίες στον δικτυακό της τόπο το Περιεχόμενο μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η VOTANICHE A.E. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή / και βελτιώσεις στο Περιεχόμενο, στα προϊόντα και στα προγράμματα που δίνονται πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η VOTANICHE A.E. δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια του Περιεχομένου. Η VOTANICHE A.E. ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η VOTANICHE A.E. ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ. ΟΥΤΕ Η VOTANICHE A.E. ΟΥΤΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η VOTANICHE A.E. ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη από ιούς που ίσως προσβάλλουν τον προσωπικό σας υπολογιστή ή άλλο μέρος της ιδιοκτησίας σας κατά την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου. Η VOTANICHE A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη.

6. Πληροφορίες που μας παρέχετε

Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιου υλικού, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε καθίσταται ιδιοκτησία της VOTANICHE A.E. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, αποστολής. Επιπρόσθετα, η VOTANICHE A.E. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς να αποζημιωθείτε, οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που ίσως περιλαμβάνεται σε κάποια κοινοποίησή σας προς τον δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων.

7. Worldwide Products

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο που όμως δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν ή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο υπόκεινται και είναι σύμφωνες με την Ελληνική Νομοθεσία. Επομένως, οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι συγκεκριμένα μέρη του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού. Οτιδήποτε υπάρχει στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή της χρήσης του.

8. Σύνδεσμοι (Links) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο από άλλους δικτυακούς τόπους

H VOTANICHE A.E. δεν έχει ελέγξει κανέναν από τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν σύνδεσμο (link) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών. Σύνδεση με αυτόν τον δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο στην Αρχική Σελίδα (homepage). Σύνδεση σε άλλη σελίδα επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια από την VOTANICHE A.E. Ομοίως, η χρήση χωρίων ή ενός ή περισσοτέρων αποσπασμάτων από αυτόν τον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από την VOTANICHE A.E. απαγορεύεται.

9. Σύνδεσμοι που περιέχονται στο δικτυακό τόπο

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για το ενδιαφέρον και την διευκόλυνση του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου. Θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε όταν αποχωρείτε από αυτό τον δικτυακό τόπο ότι οι κανόνες χρήσης και η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στον δικτυακό τόπο που θα επισκεφθείτε μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ωστόσο, η VOTANICHE A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για τους συνδέσμους που υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και πιο συγκεκριμένα για την ακρίβεια και την νομιμότητα του περιεχομένου αυτών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ή παραλείψεις στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων.

10. Κοινοποιήσεις σε αυτό τον δικτυακό τόπο

Παρά το γεγονός ότι η VOTANICHE A.E. μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να καταγράφει ή να επιθεωρεί συνδιαλέξεις, συζητήσεις, κοινοποιήσεις, αποστολές, μεταβιβάσεις, ενημερωτικά δελτία και παρεμφερή υλικό στον δικτυακό της τόπο, η VOTANICHE A.E. δεν φέρει την υποχρέωση να ενεργεί τοιουτοτρόπως και δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, διαβολή, παράλειψη, ψευδολογία, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή ανακρίβεια που περιέχεται στο περιεχόμενο των προαναφερθέντων. Απαγορεύεται να κοινοποιείτε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει να συνιστούν παραβιάσεις οποιασδήποτε διάταξης νόμου. Η VOTANICHE A.E.. θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές ή εντολές οποιασδήποτε δικαστικής, εισαγγελικής ή άλλης νόμιμης αρχής, που την υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου κοινοποιεί, δημοσιεύει, διακινεί κλπ τέτοιου είδους υλικό ή περιεχόμενο.

11. Συνέπειες

Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομικό κείμενο, θα προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από την VOTANICHE A.E., της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στο δικτυακό τόπο από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η VOTANICHE A.E. υποστεί οποιαδήποτε ζημία, η εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.

12. Αναθεωρήσεις

Η VOTANICHE A.E. έχει το νόμιμο δικαίωμα να αναθεωρήσει τους αναφερόμενους στο παρόν Όρους Χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για σας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
“VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Περιεχόμενα:

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου – Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2. Ορισμοί
3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
4. Προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία
5. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
6. Προσωπικά δεδομένα παιδιών
7. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
8. Χρήση Cookies
9. Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)
10. Τα δικαιώματά σας
11. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων
12. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

1. Αντικείμενο και εύρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου - Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και ΓΚΠΔ). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες αυτού του ιστοτόπου αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από την VOTANICHE Α.Ε., υπεύθυνη επεξεργασίας και ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.votaniche.com , καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με αυτά τα δεδομένα. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγονται και (ενδέχεται να) τυγχάνουν επεξεργασίας στο συγκεκριμένο ιστότοπο και δεν αφορά σε οιαδήποτε άλλη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία ενδέχεται να προβαίνει η VOTANICHE A.E. Η VOTANICHE Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει επιπρόσθετες ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών στους χρήστες του ιστότοπου σε επιμέρους ενότητες αυτού κατά την κατά περίπτωση συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Οι ειδοποιήσεις αυτές συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Παρέχοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην VOTANICHE Α.Ε. ή χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό της, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία αυτών εκ μέρους της εταιρείας μας για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα συμπληρώνουν του Όρους Χρήσης του ιστοτόπου της εταιρείας μας.

2. Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. «υποκείμενο των δεδομένων» : το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η VOTANICHE A.E. και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως: -ο Νόμος 4624/2019 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, -ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, -η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, -η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί, -ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής και ΓΚΠΔ, και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.

3. Yπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “VOTANICHE A.E.” Μιχαλακοπούλου 52, 115 28, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 7257 610, Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.votaniche.com

4. Προσωπικά Δεδομένα προς επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την VOTANICHE A.E. είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχετε κατά τη χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης, των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο καθώς και των δεδομένων που συλλέγονται από cookies, σύμφωνα και με τους όρους χρήσης αυτών όπως περιγράφονται παρακάτω. Με την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπο της VOTANICHE A.E., η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί αυτός και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Κατά τα λοιπά, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε δεδομένα που θα μας παρασχεθούν απευθείας από εσάς, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα λ.χ. με τη μελλοντική εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία μας (newsletters), με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας, με την ενδεχόμενη εγγραφή σας για τη λήψη μέρους και με την παραχώρηση των στοιχείων σας σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας. Επιπλέον, ενδέχεται να παρέχετε προς την εταιρεία μας ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης. 5. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Κατά την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπο της VOTANICHE A.E., ο πάροχος διαδικτύου ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες (π.χ. τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο, την ημερομηνία και το είδος του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα και ρυθμίσεις, τους εξωτερικούς συνδέσμους που ακολουθείτε στον ιστότοπο της VOTANICHE A.E. και τις δραστηριότητές σας σε αυτόν) για να καταστεί δυνατή η τεχνική λειτουργία της ίδιας της ιστοσελίδας και η καλύτερη απόδοση πληροφοριών ανάλογα με τη συσκευή σας. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται ως στατιστικά αρχεία ή αρχεία ενεργειών (log files). Τα Δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο. Κατά τα λοιπά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή για τους σκοπούς που σας κοινοποιούνται κάθε φορά πριν από τη συλλογή τους. Η VOTANICHE A.E. έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να διατηρούνται ασφαλή και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Με τη συγκατάθεσή σας, η εταιρεία μας μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχονται στον ιστότοπό της, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση αυτού, να διαχειρίζεται τα αιτήματα, τα ερωτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας από εσάς καθώς και την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής. Ειδικά για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης, η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων της από την υφιστάμενη νομοθεσία. Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την VOTANICHE A.E. γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. 6. Προσωπικά δεδομένα παιδιών Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σκοπίμως σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Σε κάθε περίπτωση, πολιτική μας είναι να μην προβαίνουμε εν γνώσει μας σε κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσώπου κάτω των 16 ετών. Με τη χρήση του ιστοτόπου βεβαιώνετε ότι είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εάν είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών, φέρετε την υποχρέωση να απέχετε από οιασδήποτε Με την χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνσωστοποίηση στην επιχείρησή μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η VOTANICHE δε φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για την συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική σας μέριμνα.

7. Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται από την VOTANICHE A.E. μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, τυχόν συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται (ή ανωνυμοποιούνται) όταν ο σκοπός της επεξεργασίας τους παύσει να υφίσταται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

8. Πολιτική Cookies

8.1 Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.
8.2 Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.votaniche.com ; Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι μόνιμα cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies). Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του browser. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα. Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η εταιρεία Google Analytics, τοποθετεί, για λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν τα Cookies. Εάν απορρίψετε τα Cookies μας, ορισμένες λειτουργίες και διευκολύνσεις της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν ορθά. Παρόλα αυτά δεν είναι ανάγκη να αποδέχεστε τα Cookies για να μπορέσετε να διαβάσετε το περιεχόμενο μας. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Cookies με τα Προσωπικά Δεδομένα, δίχως την συγκατάθεσή σας, και δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.
8.3 Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;
Η ιστοσελίδα www.votaniche.com χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους: Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. Cookies Λειτουργικότητας. Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Επιπλέον, βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών που εσείς έχετε ζητήσει, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Cookies Διαχείρισης κίνησης. Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας. Ονομασία: Cookies Επιδόσεων Google Analytics Ποιος τα τοποθετεί; Google Analytics Περιγραφή: https://policies.google.com/technologies/cookies Χρόνος ζωής: https://policies.google.com/technologies/cookies Cookies στόχευσης/διαφήμισης και στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Επίσης, για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας, τις διαφημίσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ονομασία: Cookies στόχευσης/διαφήμισης και στατιστικών χρήσης Google Analytics Ποιος τα τοποθετεί; Google Analytics Περιγραφή: https://policies.google.com/technologies/cookies Χρόνος ζωής: https://policies.google.com/technologies/cookies Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπετε να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Ονομασία: Cookies κοινωνικής δικτύωσης Ποιος τα τοποθετεί; Addthis.com Περιγραφή: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/ Χρόνος ζωής: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/
8.4 Πώς να ελέγξετε τα cookies;
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του κάθε φυλλομετρητή (π.χ. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop &hl=en, Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoftedge-and-privacy ). Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

9. Τα δικαιώματά σας

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, για τα οποία σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω:
1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε αν μέσω της ιστοσελίδας της VOTANICHE A.E. συλλέγονται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς και ποια είναι αυτά.
2. Να έχετε πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
3. Να αιτηθείτε τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών των δεδομένων εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
4. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, η VOTANICHE A.E. θα προβεί στη διαγραφή τους, εκτός αν υφίσταται κάποιος από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να τα διατηρήσει.
5. Να υποβάλετε ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.
6. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την VOTANICHE A.E.
7. Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([email protected]dpa.gr). Σε περίπτωση που το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων, η VOTANICHE A.E. θα ενημερώσει τον εκάστοτε αιτούντα εάν θα απαιτηθεί παράταση άλλων δύο (2) μηνών. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η VOTANICHE δύναται να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα, αιτιολογώντας την απάντησή της.
8. Κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα που σας παρέχετε εκ του νόμου ή άλλως.

11. Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Η ιστοσελίδα της VOTANICHE A.E. ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε τον ιστότοπο της VOTANICHE A.E. και επομένως και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η VOTANICHE A.E. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων τρίτων καθώς δεν μπορεί και να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιήγησής σας σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εκάστου και όλων των ιστότοπων που συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας.

12. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η VOTANICHE A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τακτικά τη δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα λάβει χώρα σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο της εταιρείας και θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας. Ενδέχεται δε να ενημερωθείτε και με άλλους τρόπους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρασχεθέντων από εσάς στοιχείων επικοινωνίας μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, για να υποβάλετε κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθείτε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Στοιχεία Επικοινωνίας: VOTANICHE A.E. Mιχαλακοπούλου 52, 115 28, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 7257 610


ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - PRIVACY NOTICE FOR PARTNERS AND SUPPLIERS
“VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Περιεχόμενα:

1. Αντικείμενο της Δήλωσης Περί Απορρήτου Συνεργατών και Προμηθευτών
2. Ορισμοί
3. Yπεύθυνος Επεξεργασίας
5. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνεργατών και προμηθευτών
6. Σκοποί επεξεργασίας
7. Νομική βάση επεξεργασίας
8. Αποδέκτες και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
9. Αποθήκευση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
10. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
11. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου Συνεργατών και Προμηθευτών
12. Στοιχεία επικοινωνίας

1. Αντικείμενο της Δήλωσης Περί Απορρήτου Συνεργατών και Προμηθευτών

Η “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «VOTANICHE» ή «η εταιρεία μας») στο πλαίσιο της νόμιμης δραστηριοποίησής της στην αγορά, επικοινωνεί σε σταθερή βάση και εν γένει συνεργάζεται με προμηθευτές και διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες. Η παρούσα Δήλωση τους αφορά στο μέτρο που λόγω της συνεργασίας τους, η VOTANICHE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και προμηθευτών – φυσικών προσώπων ή των εκπροσώπων και ατόμων επικοινωνίας των αντίστοιχων συνεργατών και προμηθευτών – νομικών προσώπων. Η VOTANICHE σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των κάθε είδους συνεργατών της και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και «ΓΚΠΔ»). Η παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας μας αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από την VOTANICHE, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με αυτά τα δεδομένα, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε αυτούς κατ’ άρθρα 12 και 13 του ΓΚΠΔ.
H παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου Συνεργατών και Προμηθευτών αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της συνεργασίας ενός φυσικού προσώπου ή ενός εκπροσώπου συνεργαζόμενου νομικού προσώπου με την εταιρεία μας και δεν αφορά σε οιαδήποτε άλλη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία ενδέχεται να προβαίνει η VOTANICHE, στο πλαίσιο άλλων σχέσεων – συνεργασιών της με φυσικά πρόσωπα ή/και στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει. Η VOTANICHE ενδέχεται να παρέχει στους κάθε είδους συνεργάτες της επιπρόσθετες ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία και την εν γένει προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, κατά την κατά περίπτωση συλλογή αυτών και ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Οι ειδοποιήσεις αυτές συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου. Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιμέρους συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του εκάστοτε συνεργάτη και προμηθευτή περιέχει ειδικούς όρους περί προστασίας δεδομένων, αυτοί συμπληρώνονται από την παρούσα και ισχύουν από κοινού.

2. Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. «υποκείμενο των δεδομένων» : το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η VOTANICHE A.E. και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως: - Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η VOTANICHE A.E. και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως: -ο Νόμος 4624/2019 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, -ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, -η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, -η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί, -ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής και ΓΚΠΔ, και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.

3. Yπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών και προμηθευτών του κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, θεωρείται η “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “VOTANICHE A.E.” Μιχαλακοπούλου 52, 115 28, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 7257 610, Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.votaniche.com

4. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνεργατών και προμηθευτών

Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και προμηθευτών που δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την VOTANICHE είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχουν οι ίδιοι στην εταιρεία ή/και ενδέχεται να συλλέγει ανεξάρτητα η εταιρεία κατά την αναζήτηση και επιλογή νέων συνεργατών και προμηθευτών αλλά και κατά τη διάρκεια και για τη διαχείριση της εκάστοτε συνεργασίας μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που κατά τη διακριτική του ευχέρεια κοινοποιεί στην εταιρεία ο εκάστοτε συνεργάτης. Επιπλέον, πέραν των δεδομένων των ίδιων των συνεργατών και προμηθευτών, η εταιρεία μας είναι δυνατόν να συλλέγει και επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα εκπροσώπων, ατόμων επικοινωνίας, και υπαλλήλων των συνεργατών και προμηθευτών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά κανόνα δεν παρέχονται προς την VOTANICHE ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δεδομένα που αφορούν την υγεία. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των παραπάνω φυσικών προσώπων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την VOTANICHE (ενδέχεται να) είναι: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ, Πληροφορίες που κατά τη διακριτική του ευχέρεια συμπεριλαμβάνει το υποκείμενο των δεδομένων στο βιογραφικό του σημείωμα. 6 Ακόμη κατά τη διάρκεια της σχέσης συνεργασίας με τον εκάστοτε συνεργάτη και προμηθευτή, η εταιρεία μας προβαίνει σε αξιολόγηση του, σύμφωνα με την πάγια πολιτική της VOTANICHE και την προσήλωσή της στη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνουν αποκλειστικά γενικές και όχι προσωποποιημένες αναφορές στο χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε συνεργασίας (λ.χ. «καλή», «πολύ καλή», «άριστη»).

5. Σκοποί επεξεργασίας

Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεργατών και προμηθευτών από την VOTANICHE γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία. Κύριος στόχος της εταιρείας μας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση των κάτωθι σκοπών. Η VOTANICHE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συνεργατών και προμηθευτών της, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, πάντοτε στο πλαίσιο της εκάστοτε σχέση συνεργασίας, πριν, κατά τη διάρκεια και ενδεχομένως μετά τη λήξη αυτής. Συγκεκριμένα, τέτοιοι σκοποί είναι οι ακόλουθοι:
α. Η λήψη, συλλογή, κατάταξη και εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων συνεργατών και προμηθευτών.
β. Η εν γένει επικοινωνία με τους συνεργάτες και προμηθευτές.
γ. Η εξειδικευμένη έρευνα αγοράς και η αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και προμηθευτών.
δ. Η επικοινωνία με τρίτους για τη σύσταση συγκεκριμένων συνεργατών και προμηθευτών προς την εταιρεία.
ε. Η λήψη και αποστολή προσφορών για τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας προς συνεργασία.
στ. Η σύνταξη, υπογραφή, τήρηση και ο έλεγχος εφαρμογής των συμβάσεων – συμφωνητικών συνεργασίας.
ζ. Η τήρηση αρχείου καταλόγου συνεργατών και προμηθευτών της εταιρείας.
η. Η επικαιροποίηση και μεταβολή των στοιχείων των συνεργατών και προμηθευτών που διατηρεί η εταιρεία.
θ. Η διαχείριση των τιμολογίων (λήψη, αρχειοθέτηση, αποπληρωμή αυτών) των συνεργατών και προμηθευτών για τις υπηρεσίες τους και η εν γένει διαχείριση της πληρωμής της αμοιβής τους.
ι. Η διαχείριση ενδεχόμενης λήξης της συνεργασίας με συνεργάτη και προμηθευτή.
κ. Η διαχείριση της αξιολόγησης των συνεργατών και προμηθευτών της εταιρείας.
λ. Η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεργασίας.
μ. Η συμμόρφωση της εταιρείας με τις συμβατικές της υποχρεώσεις από τη συνεργασία της με συνεργάτες και προμηθευτές και η ομαλή εξέλιξη αυτής.
Η VOTANICHE προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και προμηθευτών της, βάσει καθορισμένων –κατά περίπτωση αποκλειστικά ποσοτικών κριτηρίων και σύμφωνα με τις πολιτικές της, χωρίς να καταφεύγει στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

6. Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών και προμηθευτών της από την VOTANICHE είναι καθόλα σύννομη και στηρίζεται στις προϋποθέσεις που τίθενται από την υφιστάμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η εταιρεία μας κατ’ αρχήν συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συνεργατών και προμηθευτών της, στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, είναι δυνατόν να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ίδιας της εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή της, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. συμμόρφωση με υποχρεώσεις που πηγάζουν για την εταιρεία από τη φορολογική νομοθεσία. Κατά περίπτωση δε, είναι δυνατόν το υποκείμενο των δεδομένων να έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. κατά την οικειοθελή αποστολή στοιχείων επικοινωνίας στις δημοσιευμένες διευθύνσεις της εταιρείας μας. Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η VOTANICHE ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ? του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που σε αυτά εντάσσεται λ.χ. η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και προμηθευτή για 8 την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, η βελτίωση της ποιότητας εν γένει των συνεργασιών της εταιρείας και κατ’ επέκταση των παρεχόμενων από την ίδια την εταιρεία υπηρεσιών.

7. Αποδέκτες και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συνεργατών και προμηθευτών της VOTANICHE υφίστανται επεξεργασία από το προσωπικό της Διεύθυνσης Προμηθειών και του Τμήματος Τεχνικής Διεύθυνσης και το προσωπικό του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας μας, τους προϊσταμένους και επικεφαλής του εκάστοτε Τμήματος της εταιρείας, στο οποίο δύναται να υπαχθεί η εκάστοτε συνεργασία, και κατά περίπτωση από τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας. Επιπλέον, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, στις οποίες αυτά κοινοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της VOTANICHE, όπως οι φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενδέχεται δε η εταιρεία μας να υποχρεωθεί να κοινοποιήσει σε τρίτα μέρη, όπως αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ορισμένα προσωπικά δεδομένα συνεργάτη της, σύμφωνα πάντοτε με την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεών της έναντι αυτού και την προστασία δικαιωμάτων της από την μεταξύ τους συμβατική σχέση. Ακόμη, η εταιρεία μας είναι δυνατόν κατά περίπτωση να κοινολογήσει προσωπικά δεδομένα συνεργατών και προμηθευτών της σε συνεργαζόμενα τρίτα μέρη, για τα οποία λαμβάνει την αντίστοιχη συγκατάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως λ.χ. σε τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση, η VOTANICHE διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων για την ασφαλή επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα τρίτα μέρη. Η VOTANICHE σε καμία περίπτωση δεν εμπορεύεται και κατά κανόνα δεν προβαίνει σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των συνεργατών και προμηθευτών της σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς και δεσμεύεται σε υποχρέωση πλήρους και σαφούς προς τούτο προηγούμενης ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, σε περίπτωση που προτίθεται να το πράξει. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή/και εξαγοράς της εταιρείας, προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και προμηθευτών της ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα αντίστοιχα τρίτα μέρη, κατόπιν σαφούς προς τούτο ενημέρωσης.

8. Αποθήκευση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η VOTANICHE λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και προμηθευτών της να διατηρούνται με ασφάλεια, διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο αυτής έναντι ενδεχόμενων κινδύνων. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες επεξεργασίας των δεδομένων ελέγχονται σε μόνιμη βάση, με σκοπό να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν καλύτερη φύλαξή τους και η προστασία τους από την απώλεια, την καταστροφή, τη λανθασμένη χρήση ή/και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η ακεραιότητα των δεδομένων και η περιορισμένη σε αυτά πρόσβαση αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα και αρμόδια προς τούτο πρόσωπα της εταιρείας λειτουργούν ως γνώμονας για κάθε επιμέρους δραστηριότητα επεξεργασίας, στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Η VOTANICHE έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των συνεργατών και προμηθευτών της, και έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Μεριμνά δε για τη συνεχή και τακτική εκπαίδευση του αρμόδιου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού της, το οποίο ενεργεί μόνο κατόπιν ρητής προς τούτο εξουσιοδότησης και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. Σε περίπτωση κοινοποίησης δεδομένων σε τρίτα μέρη, η εταιρεία μεριμνά για την υπογραφή και τήρηση συμφωνητικών εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών και προμηθευτών αποθηκεύονται από την VOTANICHE μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους, όπως περιγράφεται και στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, τη συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται όταν ο σκοπός της επεξεργασίας τους παύσει να υφίσταται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Κατά κανόνα και εφόσον αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας καταστρέφουν συγκεκριμένα φυσικά αρχεία, όπως αποπληρωμένα τιμολόγια, μετά το πέρας εξαμήνου από την αποπληρωμή αυτών.

9. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, οι συνεργάτες και προμηθευτές διατηρούν τα ακόλουθα δικαιώματα, στο βαθμό που τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία από την VOTANICHE, για τα οποία σε κάθε περίπτωση δύνανται να επικοινωνούν με την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο άρθρο 12 της παρούσας:
1. Να πληροφορηθούν αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την εταιρεία μας.
2. Να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσουν αντίγραφο αυτών.
3. Να αιτηθούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών των δεδομένων εφόσον θεωρούν ότι είναι λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή.
4. Να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, η VOTANICHE θα προβεί στη διαγραφή τους, εκτός αν υφίσταται κάποιος από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρήσει.
5. Να υποβάλουν ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων ή να ζητήσουν να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και στο μέτρο του δυνατού.
6. Να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την VOTANICHE, στο βαθμό που αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία.
7. Να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([email protected]).
8. Κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα που σας παρέχετε εκ του νόμου ή άλλως.

10. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου Συνεργατών και Προμηθευτών

Η VOTANICHE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου, αυτή θα κοινοποιηθεί αντίστοιχα στους ενδιαφερόμενους, κατά τον τρόπο που η εταιρεία μας κρίνει πρόσφορο και αποτελεσματικότερο, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της εμπεριστατωμένης και σαφούς προηγούμενης ενημέρωσης των συνεργατών και προμηθευτών ή/και τη λήψη της συγκατάθεσής τους όπου απαιτείται, ενώ θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας.

11. Στοιχεία επικοινωνίας

Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, για τα οποία γίνεται λόγος στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου, δύνανται να επικοινωνούν με την εταιρεία μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα σχετικά με την παρούσα αλλά και σχετικά με τη γενικότερη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της VOTANICHE, για να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, για να υποβάλουν κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθούν πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών τους πληροφοριών.
VOTANICHE A.E.
Μιχαλακοπούλου 52, 115 28, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 7257 610
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.votaniche.com


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
“VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Περιεχόμενα:

1. Αντικείμενο της Δήλωσης Περί Απορρήτου Εργαζομένων
2. Ορισμοί
3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
4. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων
5. Σκοποί επεξεργασίας
6. Νομική βάση επεξεργασίας
7. Αποδέκτες και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
8. Αποθήκευση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
9. Δικαιώματα των εργαζομένων
10. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου Εργαζομένων
11. Στοιχεία επικοινωνίας

1. Αντικείμενο της Δήλωσης Περί Απορρήτου Εργαζομένων

Η “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “VOTANICHE A.E.”  (εφεξής «VOTANICHE» ή «η εταιρεία μας») θεωρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της ως το σημαντικότερο κεφάλαιό της, επιδιώκοντας μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες με τους εργαζομένους της, καθώς και την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας, στο πλαίσιο ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η VOTANICHE σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης.04.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και «ΓΚΠΔ»). Η παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους εργαζομένους της εταιρείας μας αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από την VOTANICHE, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με αυτά τα δεδομένα, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε αυτούς κατ’ άρθρα 12 και 13 του ΓΚΠΔ. H παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου Εργαζομένων αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης ενός φυσικού προσώπου με την εταιρεία μας και δεν αφορά σε οιαδήποτε άλλη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία ενδέχεται να προβαίνει η VOTANICHE, στο πλαίσιο άλλων σχέσεων – συνεργασιών της με φυσικά πρόσωπα ή/και στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει. Η VOTANICHE ενδέχεται να παρέχει στους εργαζομένους της επιπρόσθετες ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία και την εν γένει προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, κατά την κατά περίπτωση συλλογή αυτών και ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Οι ειδοποιήσεις αυτές συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου.

2. Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. «υποκείμενο των δεδομένων» : το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η VOTANICHE A.E. και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως: - Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η VOTANICHE A.E. και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως: -ο Νόμος 4624/2019 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, -ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, -η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, -η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί, -ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής και ΓΚΠΔ, και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.

3. Yπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων του κατά τον ΓΚΠΔ, θεωρείται η εταιρεία “VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “VOTANICHE A.E.” Μιχαλακοπούλου 52, 115 28, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 7257 610, Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.votaniche.com

4. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων που δύνανται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την VOTANICHE είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στην εταιρεία κατά την αίτησή τους για πρόσληψη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που κατά τη διακριτική του ευχέρεια αναγράφει ο εκάστοτε υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιπλέον, στα προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που συλλέγει η εταιρεία μας απευθείας από τους εργαζομένους της κατά την πρόσληψη ή/και κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σχέσης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να παρέχονται προς την VOTANICHE και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δεδομένα που αφορούν την υγεία. Ειδικότερα: Α. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή τον εκάστοτε υποψήφιο εργαζόμενο, πριν την πρόσληψή του και κατά την αίτησή του για πρόσληψη από την εταιρεία μας, (ενδέχεται να) είναι: Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-mail, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Οικογενειακή κατάσταση, Προστατευόμενα μέλη, Στρατιωτικές υποχρεώσεις, Ικανότητα οδήγησης, Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου/μοτοσικλέτας, Σπουδές, Γνώση ξένων γλωσσών, Επαγγελματική εμπειρία, Συστάσεις, Ατομικό ιατρικό ιστορικό, Κάθε άλλη πληροφορία που το ίδιο το υποκείμενο αναφέρει στο Βιογραφικό του Σημείωμα. Β. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον εργαζόμενο κατά τη διαδικασία πρόσληψής του, για την ολοκλήρωση αυτής αλλά και κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, επιπλέον των παραπάνω, (ενδέχεται να) είναι: Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Δελτίο Ταυτότητας, Δίπλωμα Οδήγησης, Αντίγραφα πτυχίων, Ένσημα προϋπηρεσίας, Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας, Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή συμβόλαιο ενοικίου, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ, Ιατρικές εξετάσεις (εφόσον απαιτούνται), Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου, Θέση εργασίας, Μισθός, Οικογενειακή κατάσταση, Πρόσωπο και τηλέφωνο ανάγκης, Ονοματεπώνυμο συζύγου, Στοιχεία συνοικούντων και συντηρούμενων προσώπων και εξαρτώμενων μελών. Τέλος, πριν την πρόσληψη κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους εργαζόμενους, και κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, οι εργαζόμενοι, όπως και το σύνολο των στελεχών και προϊσταμένων της εταιρείας, υπόκεινται σε αξιολόγηση από τους προϊσταμένους τους, σύμφωνα με την πάγια πολιτική της VOTANICHE και την προσήλωσή της στη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνουν αποκλειστικά γενικές και όχι προσωποποιημένες αναφορές στις επιδόσεις του εργαζομένου (λ.χ. «καλή», «πολύ καλή», «άριστη»).

5. Σκοποί επεξεργασίας

Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων από την VOTANICHE γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, πάντοτε στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας, πριν, κατά τη διάρκεια και ενδεχομένως μετά τη λήξη αυτής. Συγκεκριμένα, τέτοιοι σκοποί είναι οι ακόλουθοι: α. Η λήψη, συλλογή, κατάταξη και εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων και αιτήσεων πρόσληψης υποψηφίων εργαζομένων. β. Η εν γένει επικοινωνία με τους εργαζομένους. γ. Η αναζήτηση και επιλογή κατάλληλων υποψήφιων εργαζομένων. δ. Η κλήση σε συνέντευξη και αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων εργαζομένων. ε. Η αποστολή προσφοράς εργασίας και λήψη, συλλογή και τήρηση των δικαιολογητικών πρόσληψης των νέων εργαζομένων. στ. Η σύνταξη, υπογραφή, τήρηση και ο έλεγχος εφαρμογής των συμβάσεων εργασίας. ζ. Η τήρηση αρχείου καρτέλας προσωπικού της εταιρείας. η. Η επικαιροποίηση και μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων. θ. Η διαχείριση της μισθοδοσίας, των αδειών και του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων. ι. Η διαχείριση ενδεχόμενης λήξης της συνεργασίας με εργαζόμενο. κ. Η διαχείριση των εκπαιδεύσεων και της αξιολόγησης των εργαζομένων της εταιρείας. λ. Η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας ως εργοδότη. μ. Η διαχείριση παροχών προς τους εργαζομένους με απόφαση της εταιρείας. Η VOTANICHE προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων εργαζομένων και στην αξιολόγηση των προσληφθέντων εργαζομένων της, βάσει καθορισμένων κριτηρίων και εμπιστευόμενη τις κρίσεις του προσωπικού της (κατά περίπτωση υπευθύνων), σύμφωνα με τις πολιτικές της, χωρίς να καταφεύγει στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

6. Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της από την VOTANICHE είναι καθόλα σύννομη και στηρίζεται στις προϋποθέσεις που τίθενται από την υφιστάμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η εταιρεία μας κατ’ αρχήν συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων της, στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, είναι δυνατόν να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ίδιας της εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή της, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. συμμόρφωση με υποχρεώσεις που πηγάζουν για τον εργοδότη από την εργατική νομοθεσία. Κατά περίπτωση δε, είναι δυνατόν το υποκείμενο των δεδομένων να έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. κατά την οικειοθελή αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος στις δημοσιευμένες διευθύνσεις της εταιρείας μας. Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η VOTANICHE ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ? του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που σε αυτά εντάσσεται λ.χ. η επιλογή και πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου για συγκεκριμένη θέση ή η αξιολόγηση των επιδόσεων του εργαζομένου και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση εργασίας. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δεδομένων που αφορούν την υγεία των εργαζομένων, η VOTANICHE προβαίνει σε αυτή, αφενός, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκάστοτε εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο β? του ΓΚΠΔ και αφετέρου, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής (λ.χ. Ν. 3850/2010), εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η? του ΓΚΠΔ.

7. Αποδέκτες και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων της VOTANICHE υφίστανται επεξεργασία από το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και το προσωπικό του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας μας, τους προϊσταμένους και επικεφαλής του εκάστοτε Τμήματος της εταιρείας, στο οποίο υπάγονται οι εργαζόμενοι, και κατά περίπτωση από τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας. Επιπλέον, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, στις οποίες αυτά κοινοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της VOTANICHE ως εργοδότη. Ενδέχεται δε η εταιρεία μας να υποχρεωθεί να κοινοποιήσει σε τρίτα μέρη, όπως κυβερνητικές και δικαστικές αρχές, ορισμένα προσωπικά δεδομένα εργαζομένου της, σύμφωνα πάντοτε με την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεών της έναντι εργαζομένου και την προστασία δικαιωμάτων της από την εργασιακή σχέση. Ακόμη, η εταιρεία μας είναι δυνατόν κατά περίπτωση να κοινολογήσει προσωπικά δεδομένα εργαζομένων της σε συνεργαζόμενα τρίτα μέρη, για τα οποία λαμβάνει την αντίστοιχη συγκατάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως λ.χ. σε τρίτη ασφαλιστική εταιρεία στο πλαίσιο θέσης σε εφαρμογή προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, η VOTANICHE διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων για την ασφαλή επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα τρίτα μέρη. Η VOTANICHE σε καμία περίπτωση δεν εμπορεύεται και κατά κανόνα δεν προβαίνει σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς και δεσμεύεται σε υποχρέωση πλήρους σαφούς προς τούτο προηγούμενης ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, σε περίπτωση που προτίθεται να το πράξει. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή/και εξαγοράς της εταιρείας, προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων ενδέχεται να κοινοποιηθούν στα αντίστοιχα τρίτα μέρη, κατόπιν σαφούς προς τούτο ενημέρωσης.

8. Αποθήκευση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η VOTANICHE λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της να διατηρούνται ασφαλή, διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι ενδεχόμενων κινδύνων. Τα συστήματα και οι υπηρεσίες επεξεργασίας των δεδομένων ελέγχονται σε μόνιμη βάση, με σκοπό να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν καλύτερη φύλαξή τους και η προστασία τους από την απώλεια, την καταστροφή, τη λανθασμένη χρήση ή/και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η ακεραιότητα των δεδομένων και η περιορισμένη σε αυτά πρόσβαση αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα και αρμόδια προς τούτο πρόσωπα της εταιρείας λειτουργούν ως γνώμονας για κάθε επιμέρους δραστηριότητα επεξεργασίας, στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Η VOTANICHE έχει θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των εργαζομένων της, και έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Μεριμνά δε για τη συνεχή εκπαίδευση του αρμόδιου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού της, το οποίο ενεργεί μόνο κατόπιν ρητής προς τούτο εξουσιοδότησης και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων αποθηκεύονται από την VOTANICHE μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους, όπως περιγράφεται και στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, τη συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται όταν ο σκοπός της επεξεργασίας τους παύσει να υφίσταται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

9. Δικαιώματα των εργαζομένων

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, οι εργαζόμενοι διατηρούν τα ακόλουθα δικαιώματα, στο βαθμό που τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία από την VOTANICHE, για τα οποία σε κάθε περίπτωση δύνανται να επικοινωνούν με την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω:
1. Να πληροφορηθούν αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την εταιρεία μας.
2. Να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσουν αντίγραφο αυτών.
3. Να αιτηθούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών των δεδομένων εφόσον θεωρούν ότι είναι λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή.
4. Να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, η VOTANICHE θα προβεί στη διαγραφή τους, εκτός αν υφίσταται κάποιος από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρήσει.
5. Να υποβάλουν ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων ή να ζητήσουν να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και στο μέτρο του δυνατού.
6. Να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την VOTANICHE, στο βαθμό που αυτή αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία.
7. Να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([email protected]).
8. Κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα που σας παρέχετε εκ του νόμου ή άλλως.

10. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου Εργαζομένων

Η VOTANICHE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου, αυτή θα κοινοποιηθεί αντίστοιχα στους ενδιαφερόμενους, κατά τον τρόπο που η εταιρεία μας κρίνει πρόσφορο και αποτελεσματικότερο, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της εμπεριστατωμένης και σαφούς προηγούμενης ενημέρωσης των εργαζομένων ή/και τη λήψη της συγκατάθεσής τους όπου απαιτείται, ενώ θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας.

11. Στοιχεία επικοινωνίας

Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, για τα οποία γίνεται λόγος στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου, δύνανται να επικοινωνούν με την εταιρεία μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια κ.λπ. σχετικά με την παρούσα αλλά και με τη γενικότερη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της VOTANICHE, για να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, για να υποβάλουν κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθούν πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών τους πληροφοριών. VOTANICHE A.E. Μιχαλακοπούλου 52, 115 28, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα. Τηλέφωνο: +30 210 7257 610. Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.votaniche.com