Μεθοδολογία

Πώς ένα θεραπευτικό πρόβλημα βρίσκει τη λύση του

ΒΗΜΑ 1

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αναλυτική έρευνα της διεθνούς αγοράς για φυσικά προϊόντα που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες

ΒΗΜΑ 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αναζήτηση συστατικών και της δοσολογίας, που ικανοποιούν τη θεραπευτική ανάγκη, με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

ΒΗΜΑ 3

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Καθορισμός της βέλτιστης σύνθεσης ώστε να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες του χρήστη, σε εύληπτη μορφή που να αυξάνει τη συμμόρφωση

ΒΗΜΑ 4

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις των κανονιστικών αρχών

ΒΗΜΑ 5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Συνεργασία με πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής που εξασφαλίζουν τα μέγιστα επίπεδα ποιότητας

ΒΗΜΑ 6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Δυνατότητα εκπαίδευσης και υποστήριξης marketing και πωλήσεων της συνεργαζόμενης εταιρείας